Penn Badgley Photoshoot 2011 Gotham Magazine

Penn Badgley Photoshoot 2011 Gotham Magazine (13 août 2011)
Photographe : Chiun-kai Shih
Commentaires